top of page

הימנעות מקרינה ופתרונות

מדידות קרינה: מומלץ ואף הכרחי לבצע בדיקות קרינה באזורים מאוכלסים אחת לשנה בשל שינויי הספקי החשמל המשתנים באזורי השהייה,

 

וכל זאת בכדי לשמור על ביטחונם ובריאותם של האנשים הנחשפים לקרינה .

 

חיזוי אלקטרומגנטי: זו היא הערכת השדות האלקטרומגנטית הצפויה להיפלט בפרויקט בנייה, וניתנת לזהות את נקודות התורפה של מערכת

 

החשמל העתידית בפרויקט. למעשה החיזוי נועד למנוע חשיפת בני האדם לקרינה בשלבי התכנון לפני הבניה.

 

תנאי זה נקבע כתנאי סף הכרחי לצורך קבלת טופס 4 בחלק מרשויות המוגדרות בפורם ה-15.

 

מיגון: במקרים בהם נדרש לבצע מיגון קרינה על אזורים קיימים , ניתן ע"י חומרי חיפוי מיוחדים לבצע מיגון הגורם להפחתת השדות

 

האלקטרומגנטיים באזורי השהייה.

bottom of page