סימולציה לחיזוי אלקטרומגנטי

 

 

חיזוי אלקטרומגנטי הינו תהליך לצורך זיהוי מקורות הקרינה האלקטרומגנטים בפרויקט הנובעים מרשת החשמל.

 

החיזוי מיועד לצורך אומדן תכנון מערכת החשמל לפרויקט בהתבסס על נתונים טכנים כגון :

 

הספקי חשמל, מרחקי בטיחות מחשיפת ציבור לשטף מגנטי וכו'

 

החיזוי מזהה את נקודות התורפה בתכנון הפרויקט ובכך מונע עוד בשלב התכנון/ביצוע בעיות עתידיות של שדות אלקטרומגנטים. 

 

חיזוי הקרינה הינו תנאי סף לתקן הירוק ( תקן 5281) וכתנאי חובה לקבלת טופס 4 כחלק מפורום 15 ערים. 

 

  •