top of page

בדיקות קרינה במקומות מגורים ולפני קניית נכס

קרינה בבתי מגורים, יכולה להיות משמעותית בשל ליקויי חשמל ביתיים, קרבה לאנטנות סלולאריות או קווי מתח באזור.

 

לכן חשוב מאוד ואף הכרחי לבצע בדיקת קרינה (אחת לשנה) במקום מגוריכם.

 

בדיקת קרינה יכולה לזהות ליקוי חשמלי במקום מגוריכם אשר איננה ניתנת לזיהוי אלא רק ע"י בדיקת קרינה. בנוסף, בדיקת קרינה אשר נעשית על

 

ידי בודק קרינה מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה בלבד, בעלת תוקף משפטי מול חברת חשמל, חברות סלולארית, רשויות מקומיות ושמאים

 

לצורך העתקת או הסרת אנטנה הסמוכה למקום מגורים , הערכת נכס ועוד.

 

מומלץ לבצע בדיקת קרינה לפני רכישת נכס, ולו בכדי לשמור על בריאותכם ומשפחתכם ולמנוע נזקים מצטברים בעתיד.

bottom of page