top of page
ייעוץ קרינה - בנייה ירוקה

ייעוץ קרינה בתהליך בנייה ירוקה

מאמרים בתחום

  חשיפה לקרינה מטלפון סלולרי"
"גורם לשינוי ברמת הגלוקוז במוח

מאמרים בתחום

עיתון הארץ: "חוקרים ישראלים מצאו עדות ראשונה לקשר בין שימוש בסלולרי לסרטן בבלוטת התריס" 

חדשות

ynet: סכנת הקרינה בבתי הספר ובגנים לא מטופלת"

תמונה

ישראל היום: "מתוך 200,000 ארונות - חברת החשמל בדקה קרינה רק בארון אחד"

תמונה

חדשות ערוץ 2 : כיתות נסגרו בגלל קרינה מסוכנת

תמונה

חדשות ערוץ 2: סכנת הקרינה - גם בתוך הבית

תמונה

חדשות ערוץ 10: תלמידי מקיף ז' בב"ש הפגינו על רמות הקרינה המסוכנות בביה"ס. 

תמונה
bottom of page